Intimitás Coaching

Visszatérítési és visszaküldési szabályzat

Jelen szabályzat alapján történik a vásárló 

  • elállási jogának 
  • a garanciának
  • és a szavatosságnak 

szabályozása.

Lancsny Éva Egyéni Vállalkozó oldalán kizárólag elektronikusan előállított termékek és szolgáltatások érhetők el, vásárolhatók meg. Ez azt jelenti, hogy egyik termék sem tárgyi azonosságú termék. Minden esetben a vásárló a megvásárlással beleegyezik, hogy olyan terméket vagy szolgáltatást kap elektronikus úton, mely nem tárgyi adathordozón érhető el.

Ennek értelmében ha a Lacsny Éva Egyéni Vállalkozó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Azaz Lacsny Éva Egyéni Vállalkozó termékei és szolgáltatásai esetében nincs mód arra, hogy a fogyasztó éljen elállási-, szavatossági-, vagy garanciális jogainak gyakorlásával.

Ennek ellenére Lancs Éva Egyéni vállalkozó lehetőséget biztosít minden fogyasztónak arra, hogy az ÁSZF-ben leírt módon a fogyasztó részben vagy egészében ezen jogait gyakorolja, abban és csakis abban az esetben ha és amennyiben ezen jogok gyakorlását megfelelő módon írásban indokolja. 

Nem fogadható el indoknak a termék vagy szolgáltatás leírásának félreértelmezése, illetve arra való hivatkozás, hogy a termék vagy szolgáltatás nem azt nyújtja, ami a termék vagy szolgáltatás leírásában szerepel. Ahogy nem fogadható el indoklásnak az sem, hogy a termék, vagy szolgáltatás használata nem érte el a Fogyasztó várt igényeit, a Fogyasztó azokat nem tudta megfelelően használni, vagy elsajátítani.

Az elállás, garancia és szavatosság kizárólag arra vonatkozik, ha az elektronikusan elküldött termék, vagy a honlapon futó elektronikus szolgáltatás, vagy bármely más felületen futó elektronikus szolgáltatás olyan technikai hibákkal rendelkezik, amik a Fogyasztó száma azt felhasználhatatlanná teszi.

Ebben az esetben a Fogyasztónak lehetősége van lacsny Éva Egyéni Vállalkozó felé érvényesíteni elállási, garanciális, vagy szavatossági jogainak valamelyikét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elállási jogával akkor és csak akkor élhet, ha hiteltérdemlően be tudja bizonyítani, hogy a termék vagy szolgáltatás egyáltalán nem működött a felhasználónak. Annak tartalmát nem ismerte meg, azt használni nem tudta.