Intimitás Coaching

Szexuálterápia

Jelen szabályzat alapján történik a vásárló 

  • elállási jogának 
  • a garanciának
  • és a szavatosságnak 

szabályozása.

Lancsny Éva Egyéni Vállalkozó oldalán kizárólag elektronikusan előállított termékek és szolgáltatások érhetők el, vásárolhatók meg. Ez azt jelenti, hogy egyik termék sem tárgyi azonosságú termék. Minden esetben a vásárló a megvásárlással beleegyezik, hogy olyan terméket vagy szolgáltatást kap elektronikus úton, mely nem tárgyi adathordozón érhető el.

Ennek értelmében ha a Lacsny Éva Egyéni Vállalkozó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Azaz Lacsny Éva Egyéni Vállalkozó termékei és szolgáltatásai esetében nincs mód arra, hogy a fogyasztó éljen elállási-, szavatossági-, vagy garanciális jogainak gyakorlásával.

Ennek ellenére Lancs Éva Egyéni vállalkozó lehetőséget biztosít minden fogyasztónak arra, hogy az ÁSZF-ben leírt módon a fogyasztó részben vagy egészében ezen jogait gyakorolja, abban és csakis abban az esetben ha és amennyiben ezen jogok gyakorlását megfelelő módon írásban indokolja. 

Nem fogadható el indoknak a termék vagy szolgáltatás leírásának félreértelmezése, illetve arra való hivatkozás, hogy a termék vagy szolgáltatás nem azt nyújtja, ami a termék vagy szolgáltatás leírásában szerepel. Ahogy nem fogadható el indoklásnak az sem, hogy a termék, vagy szolgáltatás használata nem érte el a Fogyasztó várt igényeit, a Fogyasztó azokat nem tudta megfelelően használni, vagy elsajátítani.

Az elállás, garancia és szavatosság kizárólag arra vonatkozik, ha az elektronikusan elküldött termék, vagy a honlapon futó elektronikus szolgáltatás, vagy bármely más felületen futó elektronikus szolgáltatás olyan technikai hibákkal rendelkezik, amik a Fogyasztó száma azt felhasználhatatlanná teszi.

Ebben az esetben a Fogyasztónak lehetősége van lacsny Éva Egyéni Vállalkozó felé érvényesíteni elállási, garanciális, vagy szavatossági jogainak valamelyikét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elállási jogával akkor és csak akkor élhet, ha hiteltérdemlően be tudja bizonyítani, hogy a termék vagy szolgáltatás egyáltalán nem működött a felhasználónak. Annak tartalmát nem ismerte meg, azt használni nem tudta.

Kedves Ügyfeleim!

2023 június 7. és 2023 június 14. között nyári szabadságom első részét töltöm.

Ezért telefonon nem vagyok elérhető! Kérem ha szükségét érzik az online eléréseimet használják. (email, viber, whatsapp)

Megértésüket köszönöm!

Lacsny Éva
Szexuálterpeuta