Intimitás Coaching

Szexuálterápia

Jelen adatkezelési tájékoztató Lacsny Éva egyéni vállalkozó, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelést szabályozza. A tájékoztató módosításai az intimitascoaching.hu címen történő közzététellel lépnek hatályba. Fenntartom a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatom. Így mint Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldés útján vagyok jogosult (de nem köteles) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Amennyiben érintett vagy, a jelent tájékoztatóban a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult vagy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat gyakorolni. 

Tiszteletben tartom a weboldal látógatóim/szolgáltatásaim iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtők és kezelek, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. Az oldalam használata és szolgáltatásaim igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntesen kerülnek hozzám, melyeket a céltól függően hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek jogalapon kezelek. Jelen tájékoztató célja, hogy minden adatkezelési tevékenységemet átlásd és minden egyes adatkezelésem célja és azok eszközei, jogalapja, valamint nem utolsó sorban az ezzel kapcsolatban biztosított jogaid világosan érthetőek legyenek számodra.

1. Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

2. Ki vagyok?

Lacsny Éva, mint egyéni vállalkozó (Székhely: 1118 Budapest, Csikihegyek utca 14., nyilvántartási szám: 51800712, adószám: 68476681-1-43), mint adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak kiterjednek hírlevelezéshez, edm-küldéshez,
termék vagy szolgáltatás megvásárlásához (online vagy offline) és az alábbi weboldalainkhoz kapcsolódó adatkezelésekre.

3. Mivel foglalkozom?

Párkapcsolati problémák, kommunikációs zavarok és szexuális zavarok kezelésével foglalkozom: online és offline konzultációk keretében segítek magán embereknek javítani párkapcsolatán, életminőségén, szexuális életén.

 Az intimitascoaching.hu weboldalamon részletes tájékoztatót találsz rólam.

4. Milyen adatokat gyűjtök és miért?

4.1. Hírlevél feliratkozás

Rendszeresen (hetente 1 vagy 2 db) küldök hírlevelet azoknak, akik érdeklődnek a tevékenységem és szolgáltatásaim iránt. Hírleveleimben aktualitásokról adok számot, eljuttattatom hozzád éppen aktuális híreimet azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeid vannak javítani életeden, párkapcsolatodon. Így hírt adok elsősorban saját szakmai anyagaimról, kiadványaimról, online és tantermi (offline) eseményekről, konzultációmról, esetlegesen szerződött partnereim hasonló témájú újdonságairól, híreiről. Hírlevélre feliratkozáskor gyűjtöm a nevedet és az e-mail címedet, a feliratkozás időpontját, valamint az IP-címedet. Az adatgyűjtés jogalapja a hozzájárulásod. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járulsz hozzá, nem tudom hírleveleimet eljuttatni hozzád.  A hírlevelemről bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással bármelyik levelemben, a levél alján szereplő linken, az adataidat törlöm és nem küldök neked további hírlevelet. Adataidat mindaddig kezelem, míg a hírlevélről le nem iratkozol. Személyes adataid törlését kérheted továbbá postai úton a 1118 Budapest, Csikihegyek utca 14. címen, valamint e-mailben az itk@intimitascoaching.hu címen is.

4.2. Kapcsolat felvétel

A kapcsolat oldalon kérdéseket tehetsz fel nekem a szolgáltatásamról. Kérünk, ne közölj velem olyan személyes adatot, amely az ajánlatadási fázisban nem szükséges. Amennyiben erre mégis szükség lenne, adataidat bizalmasan kezelem. Mivel szolgáltatásam értékesítésében vagyok érdekelt, adataid megadását úgy értelmezem, hogy azokat egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előkészítése érdekében osztod meg velem. Az adatok megadása önkéntes, amennyiben nem kapok elég információt a válaszadásra, előfordulhat, hogy nem tudom teljesíteni a kérésedet, vagy nem tudok ajánlatot adni. Bízom benne, hogy válaszommal megelégedésedre szolgálok és hamarosan szerződött ügyfeleim/vevőim között köszöntelek. Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrzőm meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év.

4.3. Könyv megrendelése, konzultációra jelentkezés

Könyv megrendelésekor, konzultációra való jelentkezéskor elkért adataidat a szerződéskötés és megrendelés teljesítése céljából kezelem. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése. Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őröm meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év, kivéve számlázási bizonylatokon szereplő személyes adataidat, ezeket a kötelező jogszabályi előírásokat betartva lezárt üzleti év + 8 évig őrzöm meg. 

4.4. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben szolgáltatásom igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémád lenne, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphetsz velem. A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adataidat a neveddel és e-mail címeddel, valamint más, önként megadott személyes adatoddal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével törlöm. Szolgáltatásaim során előfordulhat, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adok írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogom adataidat kezelni, meddig őrizöm meg és milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles vagyok a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.5. Közösségi oldalak

Közösségi oldalakon tartom veled a kapcsolatot, így a Facebook/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neved, illetve a felhasználói nyilvános profilképed láthatom, amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyeztet a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

4.6. Chatbot-feliratkozás

A Facebook Messenger platformját használom arra, hogy kapcsolatba lépjek veled, amennyiben feliratkozol a chatbotomra. Üzeneteimet a Manychat szolgáltatásán keresztül juttatom el hozzád. Amikor a chatbotomra feliratkozol, gyűjtöm a Facebooktól kapott adataidat, úgymint a nevedet, profilképed hivatkozását, nemedet, országodat, feliratkozási időt, időzónát, felhasználói azonosítót. Gyűjtöm továbbá az érkezésed forrását és azokat az egyéb egyedi azonosítókat / címkéket, amiket megadsz válaszaidban, vagy amiket a tevékenységed alapján kötök hozzád. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járulsz hozzá, nem tudom üzeneteimet eljuttatni hozzád, hogy naprakész információkat küldjek például olyan életvezetési ötletekről, amellyel napról napra jobbá teheted életedet, vagy egyéb olyan marketing üzeneteinket, amik termékeimről, híreimről szólnak. Természetesen, a chatbotomról bármikor leiratkozhatsz, például a chatbot leiratkozási funkcióját használva. Leiratkozásod esetén, az adataidat töröm, és nem küldök neked több üzenetet. Adataidat mindaddig kezelem, még a chatbotról le nem iratkozol. Személyes adataid törlését kérheted továbbá postai úton 1118 Budapest, Csikihegyek utca 14. címen, valamint e-mailben az itk@intimitascoaching.hu címen is.

5. Kinek továbbítom az adataidat?

A személyes adataidat én kezelhetem, valamint azok az adatfeldolgozók akik velem írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Adataidat mind én, mind adatfeldolgozóim és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a velem kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Ellenőrzöm az adatfeldolgozóim munkáját, adatfeldolgozóim további adatfeldolgozót csak hozzájárulásommal jogosultak igénybe venni. A Lacsny Éva egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

  • Google LLC /1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA/ – statisztikai szolgáltatások
  • Facebook Inc. /4 Grand Canal Square, Dublin Ireland/ – statisztikai szolgáltatások, hirdetésmegjelenítés
  • ManyChat Inc. /535 Everett Ave, Apt. 312, Palo Alto, CA 94301, United States/ – chatbot üzemeltetés
  • Rocket Science Group LLC (Mailchimp) /675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA/ – hírlevélküldés
  • Magyar Hosting Kft. /1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22/ – tárhely szolgáltatás
  •  Capturly Inc /6722 Szeged, Mérey utca 12./ – Hőtérkép szolgáltatás
  • One Stack IT Kft (Salonic) /1033. Budapest, Revicky Ezredes utca 2.) – időpontfoglaló 

6. Adattovábbítási nyilatkozat

Jelen tájékoztatónkkal tudomásul veszed, hogy amennyiben bankkártyás fizetést választasz, a Lacsny Éva egyéni vállalkozó (1118 Budapest Csikihegyek u. 14.) adatkezelő által az intimitascoaching.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataid átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:  http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7. Adatkezelés biztonsága

Adataidat védem, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodok az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7.1. Milyen jogaid vannak?

Mint Érintett, tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, pl. a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön. Kérelmedre tájékoztatást adok az általam kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Köteles vagyok a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Köteles vagyok továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni. A személyes adatot törölöm, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítem, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzöm, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles vagyok a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.2. Panasztételi lehetőség

Amennyiben azt tapasztalod, hogy valamely jogodat megsértettem, lépj velem kapcsolatba az itk@intimitascoaching.hu e-mail címen, vagy postai úton a 1118 Budapest, Csikihegyek utca 18. címen. Mindent meg fogok tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljalak a kellemetlenségekért.

Jogaid megsértése esetén (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Miért használok cookie-kat, mire szolgálnak és hol tudod ezeket letiltani? Mint mindenki, én is használok cookie-kat szolgáltatásaim minőségének javítására, hogy a felhasználói élményedet javítsam és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körödnek megfelelő hirdetést jeleníthessek meg, viselkedésalapú marketing futtatásával. Ezt kifejezett hozzájárulásoddal tesem, amennyiben elfogadod a süti-bannerünkben a sütik és webjelzők használatát. Az alapbeállításokon a bannerben elhelyezett linken is változtathatsz, a weboldal alap működéséhez szükséges sütiken kívül akár az összeset is letilthatod, ekkor nem követünk téged. A sütik és webjelzők tárolási idejét, nevét és célját a cookie-bannerünkben találod, ezt az oldalunkon bármikor módosítani tudod az úgynevezett „lebegő” gomb segítségével.

Az oldaon használt cookie-król, az alábbi linken olvashatsz, Cookie-szabályzat

Mint Adatkezelő kifejezett hozzájárulásod esetén a cookie-kat és webjelzőket, pixeleket felhasználom arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsek meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés, a kosárhoz adás, vagy a vásárlás. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

8. Google Ads konverzókővetés használata

1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.

6. Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy a böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Te nem fogsz szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy 

9. Google Analytics alkalmazása

1. Oldalam a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépedre mentenek, így elősegítik az által látogatott weblap használatának elemzését.

2. Az általad használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használod a honlapunkat, továbbá, hogy a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a böngésződ által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a böngésződ megfelelő beállításával megakadályozhatod, azonban felhívjuk a figyelmedet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatod továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználatoddal kapcsolatos adataidat (beleértve az IP-címet is), ha letöltöd és telepíted a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5. A Google Analytics rendszerét weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból.

6. A Google Analytics rendszerét hozzájárulásod után marketing célra is használjuk.

10. Facebook hirdetések használata

1. A Facebook-hirdetési rendszerét használom, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszem a Facebook pixel megoldást. A Facebook hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása.

2. Amikor egy Felhasználó egy weboldalamat meglátogatja, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg.

4. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap

5. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztem – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjam hirdetéseket megjeleníteni a weboldal látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jutok.

6. Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy a böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Te nem fogsz szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban.

7. A Facebook Pixel által telepített cookie segítségével a weboldalam látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtök, mint például az oldal látogatás, a kosár oldal megtekintés vagy a vásárlás.

8. Ha egy weboldal látogató visszavonja a hozzájárulását a Facebook pixelek működéséhez, az oldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k.

9. A Facebookon belül módosíthatod a saját hirdetési beállításaidat ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences

10. A Facebook adatvédelmi információit itt találod: https://www.facebook.com/privacy

Mint Adatkezelő betartom a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezelem, betartom a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatóm végére összegyűjtöttem neked, hogy akár itt is tájékozódhass ezekről.

11. Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

12. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

13. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Budapest, 2020. április 01.

Kedves Ügyfeleim!

2023 június 7. és 2023 június 14. között nyári szabadságom első részét töltöm.

Ezért telefonon nem vagyok elérhető! Kérem ha szükségét érzik az online eléréseimet használják. (email, viber, whatsapp)

Megértésüket köszönöm!

Lacsny Éva
Szexuálterpeuta